This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+970 (2) 2770047

Saturday, November 25, 2017

An Appeal to respect and protect the life and land of Palestinians

We, the undersigned, the justice and peace loving citizens of India, who met on the 1st August 2017 in New Delhi, have resolved to prefer the following Appeal to Govt of India and those who are concerned with  the life, livelihood, freedom of Religion and the dignity of Palestinians:

 

 

-Recognizing that the unjust Balfour Declaration of 1917 has encouraged Jews who live across the world to move to Palestine with the slogan ‘Land without people will be the land for people with out land’;

 

-Considering that certain Western Govts have succumbed to the call of Christian Zionists to support the position of Israelis that ‘Jews are the chosen people of Yahweh and Palestine is their promised land’;

 

-Sensing that the Israelis have thronged in Palestine,  declared the State of Israel in 1948, established settlements and forced Palestinians to flee for life as refugees and denied their right to return even today;

 

-Acknowledging that the native Palestinians both - Christians and Muslims- were crushd and pushed to West Bank and Gaza and there too they are not allowed to live with safety and dignity;

 

-Coming to know that Israelis have always an eye on Jerusalem as their ancestoral city and in 1967 declared Jerusalem as their capital much against to the will  of International Community and also the position of UN and avariciously encompassed the Holy places in East Jerusalem which is meant for all the three religions – Judaism, Christianity and Islam;

 

-Realizing that Israelis have enacted draconian laws to torture Palestinians with the accusation of Militants / Terrorists,  raised Walls to divide and deny free access of Palestinians to their land and livelihood;

 

-Understanding that Israeli Police and Military unleash all crude forms of torture and instill fear culture in the minds of all Palestinians, especially, the aged, women and children;

 

-Sensing that Palestinians are excluded, disabled, restricted and oppressed from getting access to all Socio, economic, cultural and political  mainstreams;

 

-Having come to know that the 100 years of unjust oppression, exclusion and violence gets further intensified and aggravated by the Israeli authorities;

 

-Sensing that Indian Govt, off late, has deviated from its long standing diplomatic postion of supporting Palestinians for gaining their life, land, dignity and freedom of religion;

 

-Realizing the major shift from the laudable values and principles of democracy, non-violence and non-alliance of Govt of India but to provide importance mainly to trade, business, research, economic/military co-operation;

 

- Noting that Govt of India abstained from voting in UN to condemn Israel for its attack on civilians in Gaza strip;

 

WE APPEAL:

 • To mount pressure on Israeli government to recognize that Palestine is the homeland for Palestinians as well;
 • To raise with Israeli Govt to respect and recognize the land, life, livelihood, dignity, freedom of religion  of Palestinians as they are the natives of that soil;
 • To talk to Israeli Govt to recognize that the Holy places that exist in East Jerusalem is historically meant for all the three religions – Judaism, Islam and Christianity - and thereby Israel should desist from deny anyone’s access to such Holy places;
 • To request Israel to respect the feelings and the will of international community and the Resolutions of  The UN to accept the two nation theory for both Israelis and Palestinians live together with out animosity;
 • To put pressure on Israel to stop building more Walls and demolish the existing ones to allow the free movement of Palestinians;
 • To demand Israeli Govt to retreat from the occupied areas of West Bank, Gaza, East Jerusalem and Golan Heights and to cease torturing the aged, women and children particularly;
 • To mount pressure on Israeli Govt to respect the fundamental Human Rights provisions earmarked in UDHR to respect liberty, equality, freedom and dignity of fellow Palestinians;
 • To rethink Govt of India’s shift on its diplomatic position of supporting the cause of Palestinians in The UN;
 • To review the Govt of India’s position of forging agreements with Israel for economic co-operation and military deals at the cost of the justice and peace of Palestinians.

Signatories -  Name and Position

Dr. Zafarul-Islam Khan – Chairperson, Delhi MinorityCommission, New Delhi

Sr. Sneha Gill (Anastasia) - Member – Delhi Minority Commission & Advocate, New Delhi

Mr. Aariz Mohammed, Centre for Social Justice, Hyderabad

Ms. Reshma Shireen Jaffrey, Lawyer-New Delhi

Mr. Samuel Jeyakumar, NCCI, New Delhi

Rev Fr. Dr. Devasahayaraj, CBCI, New Delhi

Rev Fr. Ajaya Kumar Singh, Bhubaneswar, Odisha.

Rev Fr. Arunmozhi Ramesh, Lawyer, New Delhi

Rev Fr. Dr. Victor Edwin, Vidyajyothi Centre for Christian-Muslim Relations, New Delhi

Rev Dr. Deenabandhu Manchala, UCC- USA

Mr. Franklin Caesar Thomas, Lawyer, Supreme Court of India, New Delhi

Mr. Sethu Mahendran, Lawyer, SC of India, New Delhi

Ms. Annie Namala, CSEI, New Delhi

Dr. Rameshnathan, NDMJ, New Delhi

Mr. Paul Divakar, NCDHR-SWADHIKAR, New Delhi

Rev Dr. Vincent Manoharan, NDCW, New Delhi

New Delhi – 01.08.2017

Open Letter to WCC - Swedish

KAIROS PALESTINA II

ÖPPET BREV

från

The National Coalition of Christian Organizations in Palestine, NCCOP,

till

World Council of Churches och den ekumeniska rörelsen

Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte (Jesaja 1:17).

Bakgrund

När vi möts den här månaden i Betlehem i det ockuperade Palestina, lider vi fortfarande under 100 år av orättvisa och förtryck som åsamkats det palestinska folket. Det började med den orättvisa och olagliga Balfour-deklarationen 1917  och fortsatte med Nakba och flyktingströmmen 1949. Sedan följde den olagliga israeliska ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem 1967, splittringen och uppdelningen av vårt folk och vårt land genom isolationspolitik, konfiskering av mark och byggande av apartheidmuren och bosättningar för endast judiska invånare.

            Vi lider fortfarande på grund av en politisk deklaration från ett västerländskt imperium, som är baserad på omtvistade teologiska antaganden. Också en del kyrkor och kristna ledare stödde upprättandet av kolonialstaten i vårt land och ignorerade därmed totalt – till och med avhumaniserade – den nation och vårt folk som redan hade levt där i århundranden. Vi fick betala priset för grymheter som begåtts i Europa.

            Hundra år senare med tusentals förlorade liv, städer och byar som raderats ut från jordens yta – men inte ur våra minnen – , miljontals flyktingar, tusentals demolerade hem och upprepade arresteringar, fortsätter vår Nakba.

            Hundra år har gått, och det finns fortfarande ingen rättvisa i vårt land! Diskriminering och ojämlikhet, ockupation och ett systematiskt förtryck är vad som gäller. Idag står vi inför en återvändsgränd och vi har nått ett dödläge. Trots alla löften, otaliga toppmöten, FN-resolutioner och uppmaningar från religiösa ledare och lekmannaorganisationer, längtar palestinierna fortfarande efter frihet och oberoende samt söker rättvisa och jämlikhet. Mänskligt sett har vi nått ”det omöjliga ögonblicket” (the impossible moment), det begrepp som den katolske patriarken emeritus Sabbah nyligen myntade.

            Kan det vara så att vi nått detta ”omöjliga ögonblick” därför att saker och ting redan från första början – för hundra år sedan – byggdes på orättvisa förutsättningar? Kan man förvänta sig att en så orättvis deklaration som Balfour-deklarationen kan skapa något annat än tvist och förstörelse?

            Idag har vi anledning att minnas The Amman Call som presenterades av PIEF (Palestine Israel Ecumenical Forum) för tio år sedan. Vi är tacksamma till dem som då stod tillsammans med oss i en solidaritet som kostade, och stod upp för sanning och rättvisa. Vi oroas också över att situationen på marken har förvärrats nu tio år senare och hela tiden fortsätter att förvärras. I likhet med andra initiativ som förespråkat ett slut på ockupationen så har inte heller The Amman Call nått sitt mål när det gäller att bygga och uppnå en rättvis fred, och idag måste vi fråga oss: Varför?

            Vi är oroade över Israels systematiska angrepp på det kreativa palestinska motstånd vi och våra partners över hela världen använder som påtryckning på Israel för att upphöra med ockupationen. Många nya lagar har stiftats för att motarbeta detta kreativa, ickevåldsliga motstånd och förhindra alla strävanden efter fred. Det här är inte bara en attack mot samvetsfrihet och yttrandefrihet utan också ett angrepp på vår rättighet och plikt att bekämpa det onda med det goda. Nu försöker Israel till och med hindra pilgrimer från att besöka Betlehem – Immanuels stad!

            Även om vi är tacksamma för den solidaritet som uttrycktes i The Amman Call och som utövats av många kyrkor världen över, oroas vi över att en del kyrkor har försvagat sina positioner under de senaste tio åren till följd av  manipulativa påtryckningar. Många gömmer sig fortfarande bakom en fasad av politisk neutralitet och vill inte riskera att stöta sig med sina religiösa dialogpartners.

            Slutligen: Vi möts i ett sammanhang där religionskrig och religiös förföljelse existerar i vår region. Religiös extremism är på frammarsch, och religiösa minoriteter har betalat ett högt och smärtsamt pris. Vi tackar för era ansträngningar att hjälpa flyktingar och för att få slut på konflikterna i vår region. Vi tackar er också för ert stöd till förföljda kristna i Irak och Syrien.

Vårt rop

”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade” (Matt 5:6).

”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull” (Matt 5:10-11).

När vi står inför detta ”omöjliga ögonblick” (”impossible moment”) ger det oss ingen glädje att säga ”vad var det vi sade” när vi för åtta år sedan presenterade Kairos Palestina-dokumentet som ett ”sanningens ögonblick” (”moment of truth”)! Vi står nu inför det omöjliga, men vi har inte förlorat hoppet. Vi är den uppståndnes efterföljare och därför ett hoppets folk. Emellertid behöver vi er, och vi behöver er mer än någonsin. Vi behöver er solidaritet, även om den kostar något. Vi behöver modiga män och kvinnor som är villiga att stå i det främsta ledet. Nu är det inte läge för en ytlig, diplomatisk kristendom. Därför vädjar vi till er att höra vårt rop och anta följande:

 1. Tala klarspråk! Benämn Israel som en apartheidstat i enlighet med folkrätten (international law). Desmond Tutu sade, det som också stod i ESCWA-rapporten från FN: ”Israel är skyldigt till att ha påtvingat det palestinska folket en apartheidregim”.
  Vi störs mycket av att stater och kyrkor förhåller sig till Israel som om situationen vore normal och ignorerar ockupationen, diskrimineringen och det dagligen förekommande dödandet som är realiteter i landet.
  Kyrkor i världen gick samman för att få slut på apartheid i Sydafrika, och Kyrkornas världsråd spelade en modig och profetisk nyckelroll med sitt ledarskap. Vi förväntar oss att ni gör detsamma nu!
 2. Fördöm entydigt Balfour-deklarationen! Den är orättfärdig, och kräv därför av Storbritannien att de ber det palestinska folket om förlåtelse och kompenserar dess förluster. Vi ber kyrkor och kristna att stötta palestinierna i deras krav på rättvisa. Från början var det den här skändliga deklarationen som lade grunden till att en etnisk-religiös stat bildades. Det är något som vår region lider följderna av idag.
 3. Ta tydlig ställning mot varje teologi eller kristen grupp som rättfärdigar ockupationen. Ta teologisk ställning mot att priviligiera en nation framför den andra baserat på etnicitet eller på ett förbund.
  Vi ber er att anta och leva ut den teologi som Kairos Palestina-dokumentet står för, och att ni arrangerar konferenser för att lyfta medvetenheten kring dessa frågor.
 4. Ta tydlig ställning emot religiös extremism och emot alla försök att skapa en religiös stat i vårt land eller vår region. Vi ber er att stötta oss i kampen mot extremismens fundament samt att ni rådgör med oss när ni agerar mot religiös extremism i vår region så att ni inte äventyrar och skadar vår ställning här.
 5. Ta förnyad kontakt med era religiösa dialogpartners och inkludera i dialogen ockupationen med dess orättvisor i Palestina och Israel. Om det behövs, var villiga att avsluta kontakten om inte ockupationen och dess orättvisor utmanas i er dialog.
 6. Led kampanjer för att få kyrkoledare och pilgrimer att besöka Betlehem och andra palestinska städer på den ockuperade sidan av muren. Gör det i samverkan med palestinska researrangörer för turister och pilgrimer. Vi ber er att offentligt gå emot alla försök från Israel och från kristna researrangörer som varnar pilgrimer för att besöka platser i Palestina.
 7. Försvara vår rätt och vår plikt att stå emot ockupationen med kreativa och ickevåldsliga medel! Vi ber er att tala för stöd till ekonomiska åtgärder som sätter press på Israel att upphöra med ockupationen! Vi ber er att även gå vidare med stöd för åtgärder mot Israel inom idrott och kultur och på det akademiska området tills Israel underkastar sig folkrätten (international law) och de FN-resolutioner som kräver ett slut på ockupationens apartheid och diskriminering samt accepterar att flyktingar får återvända till sitt hemland och till sin egen mark. Detta är vår sista fredliga utväg. Vi ber er att intensifiera dessa åtgärder som ett svar på Israels kampanj mot BDS (bojkott, desinvesteringar, sanktioner).
 8. Skapa lobbygrupper till försvar för palestinska kristna! Vi ber att ni offentligt utmanar kristna organisationer som misskrediterar vår legitimitet i arbetet för att häva ockupationen.
 9. Därför vill vi med eftertryck uppmana er att snarast skapa ett strategiskt program inom Kyrkornas Världsråd! Ett program som liknar ”Programmet för att bekämpa rasism” (Programme to Combat Racism, PCR) behövs för att stötta lobbyarbete samt förorda och utveckla aktiviteter för rättvisa och fred i Palestina och Israel samt arbeta för att bevara närvaron av palestinska kristna genom att stötta deras organisationer, kyrkliga verksamhet och fredliga strävanden.

I egenskap av uthålliga vittnen erkänner, bekräftar och uppehåller vi den långa profetiska traditionen, speciellt den som startade i och med The Amman Call och formulerades i Kairos Palestina-dokumentet. Vi inser till fullo vilka påtryckningar som kyrkoledare utsätts för både här och utomlands för att inte tala Sanningen. Det är därför vi sänder den här uppmaningen.

Läget är mer än akut. Vi står på randen till ett katastrofalt sammanbrott. Det  status-quo som råder nu är ohållbart. Det här kan vara vår sista chans att uppnå en rättvis fred. Som kristen palestinsk gemenskap kan det här vara vår sista möjlighet att rädda en kristen närvaro i det heliga landet. Vårt enda hopp som kristna kommer från det faktum att i Jerusalem, Guds stad och vår stad, finns en tom grav. Jesus Kristus som triumferade över synd och död kom med nytt liv till oss och till hela mänskligheten!

Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad (2 Kor 4:8-9).

Betlehem, Palestina, den12 juni 2017

Översättning till svenska 170707: Ulla-Stina Rask/Anna Karin Hammar

www.kairospalestine.ps

Open Letter to WCC - German

Palestine Update Nr. 50 – 13. Juni 2017

Palästinensische Christen fordern Weltkirchenrat und die ökumenische Bewegung auf zu

„kostbarer Solidarität“ in diesem anscheinend „unmöglichen Moment“.

„Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um“ (2.Kor 4, 8-9)

Offener Brief der Nationalen Koalition christlicher Organisationen in Palästina (NCCOP) an den Weltkirchenrat und die ökumenische Bewegung

 

Lernet, das Rechte zu tun; sucht die Gerechtigkeit. Verteidigt die Unterdrückten (Jes. 1,17)

Hintergrund

Wenn wir in diesem Monat in Bethlehem im besetzten Palästina zusammenkommen, leiden wir immer noch an 100 Jahren Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die dem palästinensischen Volk mit dem Anfang der ungerechten und  gesetzeswidrigen Balfour-Deklaration aufgebürdet wurde, intensiviert durch die Nakba und das Hereinströmen von Flüchtlingen und gefolgt durch die israelische Besetzung der Westbank, von Ostjerusalem und Gaza und der Zerstückelung unseres Volkes und unseres Landes durch die Politik der Isolation und Konfiskation von Land durch die Errichtung  von Siedlungen „nur für Juden“ und die Apartheid-Mauer.   

Wir leiden auch noch an der politischen Erklärung eines westlichen Imperiums, das sich auf eine verdrehte theologische Prämisse gründet. Sogar einige Kirchen und etliche christliche Führer haben die Einrichtung eines Kolonialstaates in unserem Land unterstützt, und die Nation total ignoriert, sogar entmenschlicht - unser Volk, das bereits seit Jahrhunderten hier lebt und den Preis für die in Europa  begangenen Abscheulichkeiten bezahlt.

Hundert Jahre später und mit tausenden verlorenen Menschenleben, Städten und Dörfern, die vom Gesicht der Erde wegrasiert wurden – aber nicht aus unserem Gedächtnis; mit Millionen Flüchtlingen, tausenden zerstörten Wohnungen und der laufenden Einkerkerung von Gefangenen geht unsere Nakba weiter.

Hundert Jahre später und es gibt immer noch keine Gerechtigkeit in unserem Land. Diskriminierung und Ungleichheit, militärische Besetzung und systematische Unterdrückung   sind an der Tagesordnung. Heute stehen wir vor einem toten Punkt und wir haben einen Stillstand erreicht.

Trotz aller Versprechungen, endloser Gipfelgespräche, UN-Resolutionen, Aufrufen von religiösen Anführern und Laien sehnen sich die Palästinenser immer noch nach Freiheit und Unabhängigkeit und suchen Gerechtigkeit und Gleichheit. Menschlich gesprochen haben wir den „Moment des Unmöglichen“ erreicht, wie der emeritierte Lateinische Patriarch Sabbah kürzlich sagte.

Könnte es sein, dass wir diesen „Moment des Unmöglichen“ erreicht haben, weil die Dinge von vornherein – vor 100 Jahren – auf eine ungerechte Prämisse aufgebaut waren? Sollten wir erwarten, dass eine solche ungerechte Deklaration anderes schaffen wird als Hader und Zerstörung?

Heute ist auch eine Gelegenheit, sich an den Amman Call zu erinnern, der vor zehn Jahren proklamiert wurde. Wir sind denen dankbar, die uns damals in kostbarer Solidarität den Rücken gestärkt haben, denen, die sich der Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet haben. Wir sind auch betroffen, dass sich die Situation nach zehn Jahren am Boden verschlechtert hat und immer noch verschlechtert. Wie andere Initiativen, die für die Beendigung der Besetzung eingetreten sind, hat der Amman Call seine Ziele, einen gerechten Frieden zu bauen und zu erreichen, nicht erreicht; wir müssen uns fragen: warum?

Wir sind auch betroffen über Israels systemischen Angriff auf den kreativen Widerstand Palästinas und auf den auf unsere Partner in aller Welt, die diese Methode gebrauchen, um Israel unter Druck zu setzen, die Besetzung zu beenden. In Israel und weltweit wurden neue Gesetze erlassen, um gegen diesen kreativen gewaltlosen Widerstand gesetzwidrig zu opponieren und alle Bemühungen in Richtung auf Frieden zu stoppen. Nicht nur ist dies ein Angriff auf Gewissens- und Redefreiheit, es ist auch ein Angriff auf unser Recht und unsere Pflicht, Bösem mit Gutem zu widerstehen. Israel versucht jetzt gerade, Pilger am Besuch von Bethlehem – der Stadt des Immanuel – zu hindern!

Während wir dankbar sind für die „kostbare Solidarität“, die im Amman Aufruf artikuliert ist und von vielen Kirchen rund um die Erde exekutiert wird, sind wir betroffen, dass einige Kirchen in ihrer Einstellung während der letzten zehn Jahre als Ergebnis dieses manipulierenden Drucks schwächer geworden sind. Viele verbergen sich hinter der Decke der politischen Neutralität, weil sie ihre religiösen Dialogpartner nicht verletzen wollen.

Zuletzt: Wir treffen in unserer Region auf ein Umfeld von religiösen Kriegen und Verfolgung.

Religiöser Extremismus ist im Aufwind, religiöse Minoritäten haben einen schweren und leidvollen Preis bezahlt. Wir danken Ihnen für Ihr Bemühen um die Flüchtlinge und um die Beendigung der Konflikte in unserer Region. Wir danken Ihnen auch für Ihre Unterstützung von verfolgten Christen an Plätzen wie dem Irak und Syrien.           

Unser Aufruf

 

„Selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden“

(Matth 5/6)

„Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihrer. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen beschimpfen und verfolgen und reden Übles wider euch, wenn sie damit lügen. (Matth. 5, 10-11)

 

Wenn wir vor diesem „Moment des Unmöglichen“ stehen, macht es uns keine Freude zu sagen. dass wir Euch „dieses schon vor acht Jahren gesagt haben“ als wir den Moment als einen Kairos-Moment erklärten. Wir stehen im Anblick des Unmöglichen, aber wir haben die Hoffnung nicht verloren, denn als die Nachfolger des Auferstandenen sind wir das Volk der Hoffnung. Jedoch brauchen wir Euch und wir brauchen Euch jetzt mehr als je zuvor. Wir brauchen Eure kostbare Solidarität. Wir brauchen mutige Frauen und Männer, die willens sind, voranzugehen. Das ist nicht die Zeit für oberflächliche Diplomatenchristen. Wir bitten Euch dringend darum, unseren Aufruf zu hören und Euch das Folgende zu eigen zu machen.

1. Die Dinge beim Namen nennen: Erkenne Israel als Apartheid-Staat nach der Definition des internationalen Gesetzes und in Übereinstimmung mit den Worten von Desmond Tutu und dem Bericht von UN ESCWA: „Israel ist schuldig, dem palästinensischen Volk ein Apartheidregime aufzuzwingen“. Wir sind beunruhigt über die Tatsache, dass Staaten und Kirchen mit Israel verhandeln, als wäre die Situation normal, wobei sie die Realität der Besetzung, der Diskriminierung und des täglichen Sterbens im Land außer Acht lassen. Ebenso, wie Kirchen sich zusammengetan haben, um die Apartheid in Südafrika zu beenden, und wie der Weltkirchenrat eine mutige und mitreißend prophetische Führungsrolle eingenommen hat, erwarten wir von Euch das Gleiche!  

2. Dass ihr einstimmig die Balfour-Deklaration als ungerecht verurteilt, und dass ihr vom Vereinigten Königreich (UK) Vergebung vom palästinensischen Volk und Ersatz für die Verluste fordert. Wir ersuchen die Kirchen und Christen, die Palästinenser in ihrer Forderung nach Gerechtigkeit zu unterstützen. Letzten Endes war es seine infame Deklaration, die den Grund bereitete für das Konzept eines ethnisch-religiösen Staates – genau das, worunter unsere Region heute leidet.

3. Dass Ihr einen klaren und den stärksten theologischen Stand gegen jedwede Theologie oder christliche Gruppe einnehmt, die die Besetzung rechtfertigt und eine Nation vor einer anderen aufgrund ihrer Ethnizität oder eines Vertrages privilegiert. Wir ersuchen Euch, die von Kairos Palestine vorgeschlagene Theologie anzunehmen und zu leben und wir bitten Euch, Konferenzen zu organisieren, um das Bewusstsein in dieser Hinsicht zu schärfen.    

  

4. Dass Ihr Stellung nehmt gegen religiösen Extremismus und gegen jeden Versuch, einen religiösen Staat in unserem Land und in unserer Region zu schaffen. Wir bitten Euch, uns im Kampf gegen die Gründungen von Extremismen zu unterstützen, und dass Ihr unseren Rat sucht, ehe Ihr etwas gegen religiösen Extremismus unternehmt, damit Ihr unseren Stand hier nicht gefährdet und beschädigt.   

5. Dass ihr Eure Partner für religiösen Dialog wieder besucht und herausfordert und dass Ihr sogar bereit seid, die Partnerschaft aufzugeben, wenn es nötig sein sollte – wenn Partner Besetzung und Ungerechtigkeiten in Palästina nicht in Frage stellen wollen. 

6. Dass Ihr Kampagnen für KirchenleiterInnen und Pilger durchführt: Besuch von Bethlehem

und anderen palästinensischen Städte auf dieser Seite der Trennmauer in Zusammenarbeit mit palästinensischen Touristen- und Pilgeragenturen sei die Antwort auf die derzeitigen Versuche Israels. Wir ersuchen Euch, jeden Versuch Israels oder anderer Christen öffentlich anzuprangern, die PilgerInnen entmutigen, palästinensische Orte zu besuchen.

7. Dass Ihr unser Recht und unsere Pflicht verteidigt, der Besetzung kreativ und gewaltlos   Widerstand zu leisten. Wir fordern Euch auf, zustimmend über die Unterstützung wirtschaftlicher Maßnahmen zu sprechen, die Israel zwingen, die Besetzung zu beenden, und  auch sportliche, kulturelle und akademische Maßnahmen zu unterstützen, die sich gegen den Staat Israel wenden, bis dieser dem internationalen Gesetz und den UN-Resolutionen entspricht, welcher zu einem Ende der Okkupation, der Apartheid und der Diskriminierungen drängt und akzeptiert, dass Flüchtlinge in ihre Heimat und in ihr Eigentum zurückkehren. Ihr seid unsere letzte friedliche Zuflucht. Wir bitten Euch, als Antwort auf Israels Krieg gegen BDS diese Maßnahmen zu intensivieren.

8. Dass Ihr Lobby-Gruppen zur Verteidigung der palästinensischen Christen gründet: Wir fordern Euch auf, öffentlich und legal christliche Organisationen rügen, die unsere Arbeit und Rechtmäßigkeit diskreditieren.

9. Darum schlagen wir als Sache größter Dringlichkeit vor, dass Ihr innerhalb des WCC ein strategisches Programm ähnlich dem „Antirassismus-Programm“ aufstellt, um das Bemühen um Lobbyarbeit und zur Anwaltschaft anzuleiten und aktive Programme in Richtung auf Gerechtigkeit und Frieden in Palästina und Israel zu entwickeln; arbeitet daran, die Gegenwart der palästinensischen Christen durch Unterstützung ihrer Organisationen, der kirchlichen Arbeit und der Bemühungen zum Frieden zu erhalten.

Als Zeugen für den Glauben halten wir uns an die lang existierende prophetische Tradition, die wir bezeugen und weiterführen, besonders jener Forderungen, die wir im Amman Call niedergeschrieben und im Kairos Palestine Dokument ausgedrückt haben. Wir unterstützen alle Kirchenleiter hier und in Übersee beim Abwehren des Druckes, mit dem sie gedrängt werden, nicht die Wahrheit zu sagen; deswegen haben wir diesen Anruf formuliert.

Die Situation entwickelt sich immer dringender! Wir stehen am Abgrund vor einem katastrophalen Kollaps. Der derzeitige status quo ist nicht auszuhalten. Dieser Ruf könnte die letzte Chance sein, um einen gerechten Frieden zu erhalten. Als palästinensische christliche Gemeinde könnte dies die letzte Chance sein, die Präsenz der Christen in diesem Land zu erhalten. Unsere einzige Hoffnung als Christen kommt von der Tatsache, dass in Jerusalem, der Stadt Gottes und unserer Stadt ein leeres Grab vorhanden ist, und dass Jesus Christus, der über den Tod und die Sünde triumphiert hat, uns und der ganzen Menschheit neues Leben gebracht hat.

 

Wir sind von allen Seiten unterdrückt, aber nicht zermalmt; verwirrt, aber nicht in Verzweiflung; verfolgt, aber nicht aufgegeben, niedergestreckt, aber nicht zerstört. (2. Kor. 4,8-9)

 

Gegeben am 12. Juni 2017

 

Unterzeichnet in Jerusalem von:

 

Arab Catholic Scouts Group

Arab Orthodox Society, Jerusalem

Caritas Jerusalem

Abteilung für Dienst an palästinensischen Flüchtlingen im Middle East Council of Churches

Greek Catholic Sayedat AlBishara Association

International Christian Committee

Laity Committee in the Holy Land

National Christian Association

Pontifical Mission Palestine

SABEEL – Ecumenical Liberation Theology Center

Seeds of Better Life

Union of Arab Orthodox Club - Jerusalem

Young Men’s Christian Association (YMCA)

Young Women’s Christian Association (YWCA)

Unterzeichnet in Gaza – NECC Office:

 

Bethlehem (NCOB)Network of Christian Organization in Bethlehem

The East Jerusalem YMCA /Beit Sahour Branch

The Arab Educational Institute (AEI)

Holy Land Trust, Bethlehem

Wi’am Center, Bethlehem

Saint Afram Assyrian Society

Holy Land Christians Ecumenical Foundation, Bethlehem

Joint Advocacy Initiative JAI)

Arab Orthodox Club, Beit Sahour

Arab Orthodox Club, Beit Jala

Arab Orthodox Club, Bethlehem

The Arab Orthodox Charitable Society, Beit Sahour

Bethlehem Bible College

Siraj Center for Holy Land Studies

Alternative Tourism Group, ATG Beit Sahour

Senior Citizen Charitable Society

Environmental educational Center, Beit Jala

Saint Vincent Charitable Society, Beit Jala

Shepherd’s Children Society, Beit Sahour

 

KAIROS PALESTINE 

Open Letter to WCC - Spanish

Carta abierta

de la  Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas de Palestina (NCCOP)
al Consejo Mundial de Iglesias y al movimiento ecuménico

12 de junio de 2017


Aprendan a hacer el bien; busquen la justicia: defiendan al oprimido (Is. 1,17)

Read more: Open Letter to WCC - Spanish

Open Letter to WCC - Dutch

Leer het goede te doen; zoek rechtvaardigheid. Verdedig de onderdrukten. (Isa. 1:17)

Achtergrond

Wanneer we deze maand in Bethlehem bijelkaar komen, duurt het onrecht van 100 jaar onderdrukking nog steeds voort. Dit onrecht is het Palestijnse volk aangedaan door de onrechtvaardige en onwettige Balfour verklaring, geïntensiveerd door de Nakba en de stroom van vluchtelingen, gevolgd door de Israëlische bezetting van de Westbank inclusief Oost-Jeruzalem en Gaza en de fragmentatie van ons volk en ons grondgebied door het beleid van isolatie en confiscatie van land, en door de bouw van exclusief joodse nederzettingen en de Apartheidsmuur.

Ons lijden vanwege een politieke verklaring van een westerse mogendheid, gebaseerd op een verkeerd geïnterpreteerde theologische aanname, gaat nog steeds door.

Read more: Open Letter to WCC - Dutch

Open Letter to WCC - French

Lettre ouverte

de la Coalition Nationale d’Organisations Chrétiennes en Palestine

(NCCOP)

au Conseil Œcuménique des Églises et au mouvement œcuménique

Apprenez à faire le bien,recherchez la justice, faitesdroit à l’opprimé.(Ésaïe 1,17)

Contexte

Alors que nous allons nous rencontrer ce mois-cià Bethléemen Palestine occupée, nous souffrons toujours de100 années d’injustice et doppression qui ontétéinfligéeau peuple palestinien, à commencer par l’injustet illégale Déclaration Balfouraggravée par la Nakba et l’affluxde réfugiés,suivie par loccupation isrlienne de la Cis jordanie, de Jérusalem-Estetde Gaza,par la fragmentation de notre peuple et de notre paysà travers des politiques disolationetde confiscationde terres,et par la construction decolonies réservéeaux seuls Juifs, et du murd’Apartheid.

Read more: Open Letter to WCC - French

رساله الى مجلس الكنائس العالمي والحركة المسكونية في العالم

إننا إذ نجتمع هذا الشهر في بيت لحم في فلسطين المحتلة، ما زلنا نعاني من 100 عام من الظلم والاضطهاد الذي لحق بالشعب الفلسطيني، بدءا بإعلان بلفور الظالم وغير القانوني، وازداد من خلال النكبة وتدفق اللاجئين، وتبعه الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، وتفتيت شعبنا وأرضنا، من خلال سياسات العزل ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات للمستوطنين اليهود فقط، وبنا جدار الفصل العنصري.

Read more: رساله الى مجلس الكنائس العالمي والحركة المسكونية في العالم

The year of painful memories

We, a group of Christian Palestinians, after prayer, reflection and an exchange of opinion, cry out from within the suffering in our country, under the Israeli occupation, with a cry of hope in the absence of all hope, a cry full of prayer and faith in a God ever vigilant, in God’s divine providence for all the inhabitants of this land (A Moment of Truth, introduction). “They say: 'Peace, peace' when there is no peace” (Jer. 6:14). These days, everyone is speaking about peace in the Middle East and the peace process. So far, however, these are simply words; the reality is one of Israeli occupation of Palestinian territories, deprivation of our freedom, and all that results from this situation.” (1-1).

Read more: The year of painful memories

NCCOP Open Letter to the WCC

 

فلسطينالائتلاف الوطني للمؤسسات المسيحية في

NCCOP

National Coalition of Christian Organizations in Palestine

 

Open letter

From The National Coalition of Christian Organizations in Palestine

 to the World Council of Churches and the ecumenical movement

Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. (Isa. 1:17)

 

Read more: NCCOP Open Letter to the WCC

Kairos Palestine Statement on prisoners' Hunger Strike

 

The voice of Palestinian prisoners in Israeli jails is being heard since April 17 when they announced an all-out hunger strike; around 1,500 prisoners have joined in this hunger strike.

 

The hunger strike is an appeal to humanity in Israel and worldwide to draw attention to the torture, deprivation and human rights violations faced by prisoners in Israeli political prisons.

Read more: Kairos Palestine Statement on prisoners' Hunger Strike

Kairos Palestine writes on the General strike oft he Palestinian Prisoners

 

On 17 April , 1500 Palestinian political prisoners announced a general strike, fasting until their rights and demands are met. Their demands are mainly an end to administrative detention that is totally illegal under international law. They demand adequate visiting time and conditions.

With 6500 prisoners today in Israeli prisons , 300 of them are children, 13 are democratically elected parliamentarians. They all face harsh and inhuman treatment against all human rights.

Kairos Palestine fully supports the prisoners demands and pray for their courage and their families’ resilience especially because their limited movement freedom to visit due to the closure of the Palestinian Territories and the permit system. Kairos demands adequate health treatment and conditions for the sick prisoners and closure of the prison health facilities while referring patients to proper health facilities.

Kairos Palestine sees God’s given dignity in every prisoner as a human being. Thus calls every soul to stand up for the prisoners cause as they risk their lives in such a strike . Those prisoners who are fighting for freedom in the first place.

Kairos Easter Message 2017

 

Christ is risen, he is risen indeed.

Our Easter message is a message of victory over death, a message of joy and hope, against all hopelessness.

Our land is the land of the resurrection for the whole world, yet it is still a land of death, prisons, tortures, demolition of houses, a people under occupation claiming their freedom and dignity, two peoples unable to see their proper place in the land of God.

The whole Middle-East in on the cross, between state terrorism on the one hand and terrorism in the name of religion on the other.

We saw what happened in Egypt, in two Coptic churches, where worshipers were massacred while celebrating Palm Sunday.

In Syria also chemical weapons added death upon death in the region. Who did it? The criminals alone know who did it.

"For your sake we are being massacred all day long. Wake, Lord! Why are you asleep? Awake! Do not abandon us" ((Ps 44:22,23).

We live the glory of the Resurrection. Yet we ask: Lord why is there so much death in the region, where you incarnated, where you showed compassion to the entire humanity, where you gave your life for the salvation of all humanity, and where you have triumphed over death and evil?

Why our land and our region remain under the sign of death? Yes, you foretold us: "In the world you will have hardships\, but be courageous, I have conquered the world" (Jn 16: 33).

Saint Paul tells us: "Since you have been raised up to be with Christ, you must look for the things that are above(Col 3: 1)". We look above, to the highest, where the power of the Almighty is over every power. Christmas message resounds with Easter message: glory to God in the highest, and on earth peace and glory, for people of good will.

Death surrounds us. Nevertheless we look to the highest.

The light of the Resurrection is our strength. The light of martyrs is our strength. In God's power, justice, and peace, with the power of our love, and our hope, we will remain strong enough until the hour of light, justice, peace and love prevail in our land. 

We strengthen hope in ourselves and in every heart afflicted, suffering or even despaired in the land of the resurrection.

Easter is the feast that marks the passage from servitude to freedom, from death to life, from war to reconciliation. This is the Easter message, a message of liberation and reconciliation. Those who love this land, Palestine or Israel, should strive by all means to help us achieve liberation and reconciliation; liberation from the death that dwells in the souls, and that keeps producing death in our region, and reconciliation to change hatred and death into love and life.

We look to the highest to see the glory of the Resurrection that took place here. Freedom does not seem to be coming soon. Yet, we believe that freedom is grounded in the glory and in the hope of the Resurrection.

Christ is risen for all humankind, so that all can live the joy of the Resurrection despite all hardships and realities of death. Christ is risen, he is risen indeed.

Jerusalem, 16 April 2017

The Future of Christians in Palestine: Presence rather than Existence

By Rifat Kassis 

The title of this article may provoke some readers since it suggests, unintentionally, that Christians are a sector of society on the verge of extinction due to a variety of pressures and oppression. It reminds me of a statement by His Beatitude Patriarch Michel Sabbah during one of his many lectures. He said: “We as Christians do not face a special kind of threat; we face a threat and danger that covers everyone in our society. This threat is instability, and the absence of peace and justice.”

Read more: The Future of Christians in Palestine: Presence rather than Existence

A Letter to our Muslim Brethren

1. Shared History, Present, and Destiny

1.1 When we, Christian Palestinians, engage with our Muslim brethren, we are engaging with our people, our neighbors and colleagues at work, and our partners at all domains of life, whether social, economic, political, or cultural. We are one people, one country, one language,

with the same traditions, anxieties, suffering, and aspirations. This is how we forged our history as one society and one indivisible being.

1.2 If history wanted for us to be as such, then the Almighty God, the Lord of history, wanted that for us as well. Our shared lives are not a coincidence of history, a blind destiny, or a passing situation. Instead, it is God’swill for us, and we commit ourselves to him and follow His

in gladness. This is precisely what we emphasized in our Kairos Document: “Our presence in this land, at Christian and Muslim Palestinians, is not accidental but rather deeply rooted in the history and geography of this land, resonant with the connectedness of any other people to the land it lives in.”1

Read more: A Letter to our Muslim Brethren

Dismantle ‘Dividing walls’: The Struggle for Justice and Peace in Palestine Continues

Dismantle ‘Dividing walls’:  The Struggle for Justice and Peace in Palestine Continues

Reflections on the occasion of the World Week for Peace, 18-24 Sept. 2016

Hind Khoury, Kairos Palestine

15 September 2016

Read more: Dismantle ‘Dividing walls’: The Struggle for Justice and Peace in Palestine Continues

Kairos Palestine Response to ELCA

THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH STANDS BY JUSTICE FOR PALESTINIANS

17 August, 2016

Kairos Palestine (KP), the voice of Palestinian Christians www.kairospalestine.ps welcomes the recent resolution of the Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) calling on the US government to end aid to Israel until the latter freezes the construction of settlements on occupied Palestinian land and respects international law and human rights.

The resolution also calls on the President of the USA to recognize the State of Palestine, to allow the application of the state of Palestine for full membership in the United Nations and to promote a time-bound peace agreement. The ELCA also voted to set up a screen and not invest in any company which profits from Israel’s occupation.

The resolution was voted by a landslide majority of 82% at the Church-wide Assembly in New Orleans on August 13, 2016. By this resolution ELCA adopts the prophetic role necessary to build true and durable peace in the Holy Land and helps to ensure that both Israelis and Palestinians live in peace, justice, equality and dignity.

We echo the words of Rabbi Michael Davis, Dale Leopp and Philip Farrah in their recent Huffington Post article (http://www.huffingtonpost.com/philip-farah/evangelical-lutheran-chur_b_11369272.html) supporting the resolutions of ELCA in order “to prevent complicity in injustice in the Holy Land” and as an expression of  “our responsibilities as conscientious Christians and American citizens”.

Since the launch of the Kairos Palestine Document in 2009, which called on the Global Church to act in respect of international law and help bring the end the occupation of Palestinian land and the oppression of the Palestinian people, Israel has been adamant to deepen occupation and oppression and hence increase suffering and despair.

A growing number of churches, church organizations and secular groups opted to respond positively to the Kairos Palestine Document. Justice-driven churches such as the United Methodists Church, The Presbyterian Church, The United Church of Christ adopted boycott and/or divestment action, so did some members of Pax Christi and others including secular groups like Black Lives Matter.

We, at Kairos Palestine, commend ELCA for their resolution at this "Kairos" moment, the opportune time to work for justice and peace. We continue to urge the Global Church to live up to its mission at the forefront of peace-building work in the Holy land, not only through respect and ensuring respect of  international law, but also, to critically review theologies that support the continuous oppression, dispossession and displacement of the Palestinian people, to "Come and See" the reality of occupation and to support the rights of Palestinians in their decades-long nonviolent struggle for equality, freedom and dignity that is due to all human beings.  

Pax Christi Metro DC Baltimore response to Kairos

Pax Christi is the international Catholic peace movement. The regional chapter of Pax Christi Metro DC and Baltimore has just endorsed the Kairos Palestine Call and support of the BDS global movement!

Kairos Palestine welcomes this initiative with the following statement:

Read more: Pax Christi Metro DC Baltimore response to Kairos

Bethlehem in Danger!

Bethlehem, April 22th 2016: In the Cremisan Valley, which neighbors the towns of Beit Jala and Bethlehem in the Occupied Palestinian Territories, the Israeli Ministry for “Defense” has started the construction of the Annexation Wall on the lands owned by 58 Palestinian Christian families, close to a monestary and its sister convent.

Read more: Bethlehem in Danger!

Catholic Church: a New Vision for Justice and Peace!

The assembly of the Catholic Ordinaries has issued a statement on the current situation in Palestine and Israel. Like Kairos Palestine and many civil society organizations call for an end to the violence, also the Commission for Justice and Peace clearly states that the recent uprising is the cry of Palestinian youth who lost their belief and hope in achieving a just and peaceful solution to the Occupation of Palestine. Justice and peace will come when the occupation ends, the wall falls and everybody is granted a life with dignity!

Read more: Catholic Church: a New Vision for Justice and Peace!

Kairos Statement on the UN International Day of Solidarity with the Palestinian People

Sunday, 29th of November 2015, is the first day of Advent as well as the International Day of Solidarity with the Palestinian People initiated by the United Nations. Tragically in Palestine, this time of Advent is beginning at a very dark time. In Bethlehem, clashes erupt almost daily, Israeli forces have closed down Hebron completely and Palestinian Jerusalemites are facing another round of harsh discrimination and house demolitions. In fact, instead of preparing for Christmas, Palestinians are struggling with the consequences of the past weeks.

Read more: Kairos Statement on the UN International Day of Solidarity with the Palestinian People

Statement on Land Confiscation in Cremisan

Kairos Palestine, representing the voice of Palestinian Christians suffering under Israeli occupation, strongly condemns the pursuit of the colonial settlement expansion in the West Bank and the ongoing construction of the Apartheid Wall. Contrary to Israeli propaganda, the Wall is not a security precaution, especially since 85% of it separates Palestinian Christians and Muslims from their land, and water resources and destroys the socio-economic fabric of Palestinian society. According to international law, these same lands are designated for an independent Palestinian state, a state whose creation will bring about a just and durable peace.

Read more: Statement on Land Confiscation in Cremisan

A Candle in the Dark: Personal Reflections on the Situation of Syrian Refugees, by Rifat Kassis

Global and local statistics confirm that around 80 percent of Syrian refugees in Jordan live in northern cities, while the remaining 20 percent live in four camps: Za’atari, Marjeeb al-Fahood, Cyber City, and Al-Azraq.

Since the start of the Syrian crisis in March 2011, northern Jordan has exploded with Syrian refugees fleeing the war. The Jordanian residents of this area – already poor themselves – responded with their natural hospitality, willingly hosting their Syrian brothers and sisters. Jordanian and Syrians alike thought that their problems would last for days or weeks at most.

“They are poor people”

On an early visit as Representative of The Lutheran World Federation (LWF) in Jordan, I went to a village called Mafradat in Mafraq. There I met a Jordanian man who was supporting his family and was himself receiving assistance from LWF. Despite his own poverty, he had been voluntarily caring for two Syrian refugee families who lived in an abandoned factory nearby – another generous gesture from the factory owner himself. When I asked the man if he was related to the two families, he said no; he had met them just recently. Noting my raised eyebrows, he added, “They are poor people.” This is a man who lives in a tent with his family on a piece of land offered to him by a nearby plantation owner; the owner had asked him to guard the place for 100 JD a month – in addition to free electricity and water, which he had to transfer from the plant to his tank.

See more: http://www.lutheranworld.org/blog/candle-dark-personal-reflections-situa...

Statement from Palestinian Christian Leaders: Europe Must Recognize the State of Palestine

October 10, 2014

In a Middle East region that continues to suffer from the consequences of violence, the people of Palestine continue to live under occupation and in exile. Palestinian Christians, the descendants of the first Christians, are an integral part of the Palestinian people, continue to suffer, just like our Palestinian Muslim and Samaritan brothers and sisters, we have been denied of our national and human rights for almost a century. From Jerusalem, our occupied capital, we send our urgent message to the whole world and particularly to Europe: We are yearning for justice and peace. Recognizing Palestine and defining Israel’s borders is a first step towards that goal.

Read more: Statement from Palestinian Christian Leaders: Europe Must Recognize the State of Palestine

"Hope for Gaza? Only if justice prevails." Statement by Kairos Britain

August 06, 2014

The war in Gaza may be over for now, but unless a long term agreement based on justice and human rights for all in Palestine/Israel is agreed, the cycle of violence will continue. We call on all Christians to act NOW to ensure that this tragedy cannot happen again. Read the statement here.

Diplomatic pressure for Peace: A call for Sanctions - Statement by NCCOP and Kairos Palestine

What is going on these days in Gaza is not war. It is a massacre of civilians, men, women and children. More than 650 people killed and over 4000 injured, the majority being civilians; this cannot be justified as an act of self-defense!

Read more: Diplomatic pressure for Peace: A call for Sanctions - Statement by NCCOP and Kairos Palestine

“Towards humanity with a Kairos consciousness”, Statement by Kairos Southern Africa

PRESS RELEASE: Response to Gaza violence
Friday, 11 July 2014 11:00, Cape Town
Kairos Southern Africa believes that all lives have the same value, and that all violence is destructive. The current and ongoing situation between Israel and Palestine poses a critical test for the international community’s commitment to international law and human dignity.

Read more: “Towards humanity with a Kairos consciousness”, Statement by Kairos Southern Africa

A Word to the PC(USA) and the Course of Justice, by Rifat Odeh Kassis

June 20, 2014

In October 2012, Rifat Odeh Kassis, the General Coordinator of Kairos Palestine, wrote "A Word to the PC(USA) and the Course of Justice - On Divestment at the Presbyterian Church PC (U.S.A.) 220th General Assembly". As the PC (USA) 221st General Assembly is voting again on the same issue of divestment today, Mr. Kassis's letter is still spot on:

"People’s interpretations vary enormously in response to the recent decision made by the Presbyterian Church (U.S.A.), during its General Assembly in Pittsburgh, not to divest from specific companies profiting from the illegal Israeli occupation. Some view the vote as a defeat for the pro-justice camp within the church. Others view it as a win-win for both parties: the vote was 333 to 331, after all, with such a thin margin that both sides could claim victory." Read the document here

Joint Statement with Badil "66 years of ongoing Nakba"

BADIL issues a joint statement with more than 60 Palestinian (amongst others with Kairos Palestine) and international organizations and networks:
"66 years of ongoing Nakba – Back to Basics: The Right of Return is a national and inalienable right"

Read more: Joint Statement with Badil "66 years of ongoing Nakba"

Kairos Palestine Statement on Syria

September 02, 2013
Bethlehem – Once again, the drums of war are sounding in our region. Once again, the US is leading the campaign for this war, this time on Syria. And once again, the US and some European and Arab countries are justifying it in the name of democracy, human rights, and humanity itself. We have heard all this before… Many American and European-led wars have been waged in these lands, and are still being waged, under the same pretexts. All of these wars have failed to bring about peace, security, and democracy. On the contrary: they have sowed political and social instability and encouraged more extreme movements to flourish and expand their reach.

Read more: Kairos Palestine Statement on Syria

Kairos Palestine Strongly Condemns 'Price Tag' Attack on Jerusalem's Dormition Abbey

June 19, 2013
On Tuesday 4th June, Kairos Palestine expressed in a press statement, its deep concerns about the 'price tag' - attack on Jerusalem's Dormition Abbey last Friday.

Overnight Friday, vandals attacked the Dormition Abbey in Jerusalem by spraying graffiti on its walls with anti-Christian slogans saying "Christians are monkeys", "Christians are slaves" and "Havat Maon", referring to a settler outpost in the West Bank. Two days before this attack, Palestinian cars in Jerusalem were 'price tagged' with graffiti as well.

Read more: Kairos Palestine Strongly Condemns 'Price Tag' Attack on Jerusalem's Dormition Abbey

KAIROS DOCUMENT

get involved

GET IN TOUCH

Kairos Palestine: A moment of truth
Bethlehem, Palestine
P.O.Box 162

Phone: +970 (2) 277 0047
Fax: +970 (2) 277 0048

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top